Dwie urny z ludzkimi prochami i fragment fundamentów jakiegoś budynku odkopano w ostatni wtorek podczas prac na ciechanowskim placu Jana Pawła II. Urny wstępnie datowane są na tysiąc lat przed naszą erą. Znaleziska będą badane, a konserwator zabytków wstrzymał prace budowlane na części placu. Ciechtivi.pl rozmawia z nadzorującym prace archeologiemCzytaj więcej →

Dyskusja o ewentualnym dopuszczeniu na osiedlu Krubin II budownictwa mieszkaniowego wywołała najwięcej emocji podczas ostatniej (czwartek 31 marca) sesji Rady Miasta Ciechanowa. Wszystko przez to, że jednym z wnioskodawców zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla była spółka ABC, której prezesem jest brat prezydenta Waldemara Wardzińskiego. Spółka na drugiej licytacji ogłoszonej przezCzytaj więcej →

Na ptasiej liście obecności odnotowujemy kolejne powroty z dalekich zimowisk: żurawie, czajki, szpaki, bociany. Coraz więcej nowych gniazd, coraz więcej starych znów zajętych, tak jak to na filmie w Chotumiu. Ruszyliśmy i my – na działki, do przydomowych ogródków. W jednym z nich rozmawialiśmy z prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej wCzytaj więcej →

Ostatnio ślady ich działalności widzieliśmy tuż przy szosie z Ciechanowa do Gołotczyzny, w rejonie leśniczówki Bardonki. O ekspansji tych, zagrożonych niegdyś wyginięciem ssaków opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Dróżdż. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=DvxmrMHvMN8′]Czytaj więcej →