Ciechanowski Zakład Komunikacji Miejskiej chce kupić osiem nowych autobusów i postawić 64 nowe wiaty przystankowe. W połowie pierwszego półrocza zapadnie decyzja czy ciechanowski ZKM będzie miał nowy tabor. Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie unijne na kwotę ok. 8 mln złotych, które mają być przeznaczone na 8 nowych autobusów iCzytaj więcej →