Państwowa Uczelnia Zawodowa   im. Ignacego Mościckiego w  Ciechanowie dostosowuje rekrutację są do terminu ogłoszenia wyników tegorocznych matur:   elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od  9 czerwca 2020 r.  do 10 września 2020 r. – I etap, przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej od  11 sierpnia  do 14 września Czytaj więcej →

– Moim zamiarem jest przedstawienie wkładu Ciechanowa, a także ziemi ciechanowskiej w zwycięską bitwę na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku, a tym samym wykazanie, że dokonania te nie są należycie doceniane przez historiografię – zapowiada prof. Lech Wyszczelski, autor książki “Ciechanów 1920”, której promocja odbędzie się 15 sierpnia wCzytaj więcej →

Patriota, naukowiec, prezydent Rzeczypospolitej – prof. Ignacy Mościcki na muralu w Mławie – autorstwa znanego artysty plastyka Marka Zalewskiego. Mural powstaje na budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego. – Od logo się zaczęło i stworzyłem System Identyfikacji Wizualnej dla PUZ, który realizuję – mówi Marek Zalewski. Postęp prac uzależnionyCzytaj więcej →

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał dzisiaj (czwartek, 30 lipca) umowy z 21 powiatami w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” . Jedną z takich umów podpisała starosta powiatu ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak. Powiat ciechanowski otrzyma dofinansowanie w kwocie 315 tys. 615 zł. -Głównym celem Projektu „WsparcieCzytaj więcej →