W 68. rocznicę śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój, jednego z najsłynniejszych dowódców niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia na północnym Mazowszu i jego podkomendnego Bronisława Gniazdowskiego, ps. Mazur – dzisiaj (sobota, 13 kwietnia) w Szyszkach, w powiecie pułtuskim, odbędą się rocznicowe uroczystości. W miejscu śmierci obu partyzantów, przy pomniku im poświęconym uroczystości organizujeCzytaj więcej →

W Ciechanowie, dzisiaj (piątek, 12 kwietnia) mimo trudności egzaminy gimnazjalne z języków obcych odbędą się. -Dyrektorzy miejskich szkół poinformowali, że mimo trwającego strajku nauczycieli, udało się zorganizować kadrę konieczną do przeprowadzenia jutrzejszych sprawdzianów. Rozwiązano problemy organizacyjne, wynikające z konieczności zapewnienia większej liczby komisji egzaminacyjnych w przypadku egzaminów z języków obcychCzytaj więcej →

-Jak informują dyrekcje wszystkich szkół miejskich w Ciechanowie, w których funkcjonują klasy gimnazjalne, czyli SP nr 1, 3, 6 i 7, jutrzejszy sprawdzian odbędzie się zgodnie z planem. Mimo strajku w jednostkach, zapewniona będzie kadra, konieczna do organizacji egzaminu – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska. –Jutro, 11 kwietnia,Czytaj więcej →

Wtorkowe egzaminy gimnazjalne w ciechanowskich szkołach publicznych odbędą się zgodnie z planem. -Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół podstawowych nr 1, 3, 6, i 7, czyli wszystkich miejskich placówek, w których funkcjonują klasy gimnazjalne, wynika że przeprowadzenie jutro egzaminów nie jest zagrożone. Mimo strajku w jednostkach, będzie zapewniona kadra, koniecznaCzytaj więcej →