Do 5 czerwca prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). – W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do ministerstwa zdrowia o szczegółową interpretację niektórychCzytaj więcej →

1 czerwca mija termin na przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym terminie, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. W tym roku część płatników składek po raz pierwszy musiała złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenieCzytaj więcej →

Ponad 250,55 mln euro w nowej unijnej agendzie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową osób znajdujących sięw trudnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, poszukujących pracy, pracownikówi pracodawców. Funduszami będzie zarządzał Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 31 maja ruszy pierwszy nabórna projekty unijne zCzytaj więcej →

Prawie 700 tys. zł z programu „Mazowsze dla klimatu 2023” dla czterech samorządów z powiatu ciechanowskiego. Miasto Ciechanów (200 tys. zł), gmina Grudusk (120 tys. 225 zł) i gmina Gołymin-Ośrodek (200 tys. zł) dofinansowanie przeznaczą na modernizację oświetlenia ulicznego. Gmina Ojrzeń za 140 tys. zł zbuduje w centrum Ojrzenia tężnięCzytaj więcej →