Ciechanowski Zakład Komunikacji Miejskiej chce kupić osiem nowych autobusów i postawić 64 nowe wiaty przystankowe. W połowie pierwszego półrocza zapadnie decyzja czy ciechanowski ZKM będzie miał nowy tabor. Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie unijne na kwotę ok. 8 mln złotych, które mają być przeznaczone na 8 nowych autobusów iCzytaj więcej →

Ciechanów traci kolejne, ważne instytucje. Maleje jego ranga jako ośrodka subregionalnego. Protestują samorządowcy, ale sami mówią, że protesty pewnie na niewiele się zdadzą. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=gkuxqvVwvpE’] Po jednostce wojskowej, wydziale grodzkim Sądu Rejonowego, oddziale zamiejscowym Izby Skarbowej przychodzi kolej na wydział gospodarczy Sądu. – Powodem nie są oszczędności – zastrzegł wCzytaj więcej →