Ekipa z Instytutu Pamięci Narodowej kierowana przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa IPN wróciła wczoraj (16 lipca) do Mławy szukać miejsca pochówku jednego z ostatnich partyzantów walczących na północnym Mazowszu z tzw. władzą ludową – por. Wacława Grabowskiego – Puszczyka i jego żołnierzy. –  Gruntownemu badaniu zostaną poddane niedostępne do tejCzytaj więcej →

12 lipca po raz pierwszy obchodzono nowe polskie święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ustanowiono je w 29 września ub.r. dla uczczenia mieszkańców wsi polskiej za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Święto obchodzone jest w rocznicę bestialskiej, niemieckiej pacyfikacji Michniowa na Kieleczczyźnie. W CiechanowieCzytaj więcej →

Przed dwoma laty Rada Społeczna przy Biskupie Płockim zwróciła uwagę na szanse duszpastersko-społeczne, jakie niosły Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (oświadczenie pt. Religijny i społeczny wymiar Światowych Dni Młodzieży w Polsce z 2016 r.). Miały one stać się okazją do zbiorowego przeżycia wiary młodych Polaków, urodzonych po transformacji ustrojowej, korzystającychCzytaj więcej →

Wójt gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski,  Urząd Gminy Ojrzeń, Radio dla Ciebie i Stowarzyszenie dla Gminy „Samorządność” zaprosili mieszkańców gminy i nie tylko w niedzielę 8 lipca na świetną zabawę. Na estradzie zaprezentowali się uczniowie gminnych szkół, zespół Pod Lipką z Domu Seniora w Ojrzeniu, Kosmokwaki zabrały dzieci w muzyczną podróż poCzytaj więcej →

Strona 1 z 290123...Ostatnia »