Projektowi uchwały Senatu RP w sprawie 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego poświęcona była m.in. poniedziałkowa (13 lutego) konferencja senatora ziemi ciechanowskiej Jana Marii Jackowskiego. Uchwała, której senator był inicjatorem i sprawozdawcą będzie najprawdopodobniej głosowana na posiedzeniu Senatu 17 lutego. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=yyWowGCjXQE&feature=player_detailpage’]Czytaj więcej →

Zmarł Alfred Borkowski – lekarz pulmunolog, społecznik, literat. Miał 82 lata. Był autorem 30 książek i 11 tomików poezji. W 1993 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej uhonorowało go Nagrodą im. Franciszka Rajkowskiego. Alfreda Borkowskiego wspomina Teresa Kaczorowska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. [yframeCzytaj więcej →

Spotkanie pod tym tytułem, kolejne już z cyklu „Spójrz Mu w oczy”, organizowane przez ciechanowską parafię pw. św. Franciszka z Asyżu, a wspierane przez prezydenta Ciechanowa, odbyło się w niedzielny (12 lutego) wieczór, a gościem był ksiądz Marek Bałwas. Niepełnosprawny po groźnym wypadku samochodowym kapłan mówił m.in. o Bożej miłości,Czytaj więcej →

W czwartek (9 lutego) odbędzie się wspólne posiedzenie senackich komisji: ustawodawczej oraz kultury i środków przekazu w sprawie specjalnej uchwały Senatu z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Projekt uchwały zgłosiła grupa senatorów reprezentowana przez senatora z okręgu ciechanowskiego Jana Marię Jackowskiego. Projekt uchwały głosowany będzie na 6. posiedzeniu Senatu,Czytaj więcej →