Mszą św. w ciechanowskiej Farze, a potem okolicznościowym spotkaniem w Muzeum Szlachty Mazowieckiej uczczono pamięć Tadeusza i Marii Wyrzykowskich, ciechanowian, działaczy ludowych i niepodległościowych. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=IBMLpB7dXlg’] Imieniem Tadeusza Wyrzykowskiego nazwano niedawno nową ulicę w Ciechanowie, biegnącą wzdłuż rzeki Łydyni.Czytaj więcej →