Połowa posłów Prawa i Sprawiedliwości wybranych w okręgu nr 16 – płocko-ciechanowskim – znalazła się już w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika dołączył właśnie poseł Maciej Małecki. Poseł Małecki został sekretarzem stanu w nowym resorcie, któremu szefuje JacekCzytaj więcej →

Już w najbliższy poniedziałek, 9 grudnia br. o godz. 17. w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie odbędzie się wernisaż wystawy, organizowanej w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Ekspozycja ukazuje najważniejsze dzieła kompozytora, miasta w których mieszkał, jego europejskie podróże, działalność jako dyrygenta, dyrektoraCzytaj więcej →

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie organizuje projekt w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Partnerem Projektu jestCzytaj więcej →

29 listopada w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie ruszyła charytatywna zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Miała na celu pomoc w zebraniu pieniędzy na operację 4-letniego Filipka Bugajewskiego, który choruje na antrogrypozę – wrodzoną sztywność stawów. -Pierwszy etap stanowił kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów naszej szkoły.Czytaj więcej →