Po feriach zimowych przyszedł czas na wakacje z Terytorialsami. W czasie ostatnich ferii zimowych szeregi Terytorialsów powiększyły się o ponad 700 żołnierzy, 40 proc. z nich to uczniowie i studenci, którzy deklarują, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich to, że szkolenia podstawowe odbywały się w czasie zimowejCzytaj więcej →

Dzisiaj (poniedziałek, 18 marca) północne Mazowsze odwiedzi wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Przyjedzie do Ciechanowa, Opinogóry Górnej i Przasnysza. W spotkaniach wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządów oraz Robert Kochański, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Fot. Mazowiecki Urząd WojewódzkiCzytaj więcej →

Co się odwlecze, to nie uciecze – można by przywołać popularne powiedzenie: Witold Suski – ciechanowianin, pierwszy trener i odkrywca talentów przyszłych mistrzów olimpijskich Tomasza Majewskiego i Piotra Małachowskiego odebrał wyróżnienia przyznane przez Starostę Ciechanowskiego i Marszałka Mazowsza. Statuetkę od starosty Joanny Potockiej-Rak i dyplom od marszałka Adama Struzika WitoldCzytaj więcej →