Tablicę poświęconą pamięci senator Janinie Fetlińskiej odsłonięto dzisiaj (sobota, 2 kwietnia)  podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości” w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=c9X87awFJp0′] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=b_fkEpbZAO8′]Czytaj więcej →

Na ptasiej liście obecności odnotowujemy kolejne powroty z dalekich zimowisk: żurawie, czajki, szpaki, bociany. Coraz więcej nowych gniazd, coraz więcej starych znów zajętych, tak jak to na filmie w Chotumiu. Ruszyliśmy i my – na działki, do przydomowych ogródków. W jednym z nich rozmawialiśmy z prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej wCzytaj więcej →

Do 31 marca ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej →