Rząd ogłosił dzisiaj (poniedziałek, 11 stycznia), że związane z pandemią koronawirusa obostrzenia zostają przedłużone do 31 stycznia. Wyjątkiem są szkoły – 18 stycznia ze zdalnego nauczania w domach wrócą do szkół uczniowie klas I-III. – Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i podCzytaj więcej →

Wraca projekt podziału obecnego województwa mazowieckiego na dwa nowe. Według lansowanego m.in. przez posła Marka Suskiego (PiS) projektu – z obecnego województwa wydzielono by Warszawę wraz z otaczającymi ją powiatami. Pozostałe powiaty utworzyłyby województwo mazowieckie ze stolicą – najprawdopodobniej – w Radomiu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu po raz kolejny, tym razemCzytaj więcej →

Władze Ciechanowa skarżą się na pominięcie w kolejnej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych swoich wniosków o dofinansowanie siedmiu miejskich inwestycji. – W Urzędzie Miasta trwają obecnie uzgodnienia i analizy prawne, które prawdopodobnie będą skutkowały zgłoszeniem do prokuratury lub do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o zbadanie nieprawidłowości i niejasności wokół tegoCzytaj więcej →

W tym roku 13 grudnia przypada tak jak w 1981 r. – w niedzielę. Jako, że nie widać i nie słychać, by 39. rocznica wypowiedzenia przez komunistów wojny narodowi – była jakoś szczególnie obchodzona nad Łydynią – przypominamy rok 2011 – i obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane wCzytaj więcej →