Marcin Żebrowski – radny Rady Miasta Ciechanów chce by Rada uczciła pamięć zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i potępiła mowę nienawiści. – Zwróciłem się do Kolegów i Koleżanek Radnych z propozycją wspólnego opracowania i przyjęcia na styczniowej radzie miasta uchwały potępiającej mowę nienawiści i uczczenie pamięci Prezydenta Gdańska PawłaCzytaj więcej →

Jak Mazowsze długie i Polska szeroka – nastał czas spotkań wigilijnych. Łamią się opłatkiem i życzenia sobie składają wojskowi, strażacy, samorządowcy, posłowie, politycy. W minioną niedzielę na takie spotkanie zaprosiła poseł PiS Anna Cicholska. Obecni byli kapłani (z ks. infułatem Ludomirem Kokosińskim), senator PiS Jan Maria Jackowski, radni, członkowie iCzytaj więcej →

Tak przynajmniej dzieje się w subregionie ciechanowskim. Panie zostały starostami w powiatach ciechanowskim i płońskim, w podciechanowskiej gminie Regimin wyborcy powierzyli ster rządów kobiecie. Przed stu laty – 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski jako  Tymczasowy Naczelnik Państwa wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. „„Wyborcą do Sejmu jestCzytaj więcej →

Wczoraj (21 listopada) z dziennikarzami spotkał się dotychczasowy kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski. Dwa dni wcześniej został wybrany starostą przasnyskim. Krzysztof Bieńkowski poinformował, że jego następcę na stanowisku w Ciechanowie wyznaczy wkrótce wojewoda mazowiecki.Czytaj więcej →