Orzeczenie o niezdolności do pracy nie musi być wyrokiem oznaczającym koniec kariery zawodowej. Renta szkoleniowa daje możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i kontynuowania aktywności zawodowej. Większość osób wie czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy i w jakich sytuacjach przysługuje. Zdają sobie sprawę, że nie wystarczy mieć orzeczenie o niezdolnościCzytaj więcej →

Niektórzy studenci, oprócz wakacyjnego wypoczynku, planują podjęcie sezonowej pracy. Zatrudnienie może odbywać się na podstawie różnych umów. Ważne jest, aby wiedzieć, w jakich przypadkach odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i z jakich świadczeń można korzystać. Umowa o pracę, niezależnie od wieku studenta, jest umową, od której zawsze istnieje obowiązekCzytaj więcej →

Od poniedziałku 15 lipca pracodawcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy. Chodzi również o zredukowanie szkodliwych czynników oddziałujących na pracowników oraz ochronę przed zapadnięciem na choroby zawodowe. Czasu jest mało – wnioski można składać tylko do 16 sierpnia. 0dCzytaj więcej →

Z początkiem nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie prowadzone będzie kształcenie na dziennych i zaocznych studiach magisterskich. Uczelnia dostała właśnie ministerialną decyzję o prowadzeniu studiów magisterskich na kierunku: pielęgniarstwo. Studia magisterskie prowadzone będą także na kierunkach: zarządzanie dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich oraz jednolitych studiówCzytaj więcej →