Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło drugą edycję konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”. Tym razem nagrody będą przyznane aż w czterech kategoriach, a zgłoszenia do eliminacji mogą przesyłać nie tylko pracownicy-żołnierze WOT, ale i sami pracodawcy! Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników-żołnierzy, rozumiejąCzytaj więcej →

W środę 23 października o godz. 13. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbędzie się I KONGRES INTERESARIUSZY Uczelni.  Temat przewodni  spotkania to: “Efekty i wnioski Interesariuszy  z pilotażowego wdrożenia w PWSZ w Ciechanowie, sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu MNiSW „Program Praktyk Zawodowych w PWSZ”.  Cały czas trwaCzytaj więcej →

-Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Termin składania wniosków przez przedstawicieli gmin i powiatów do Wojewody Mazowieckiego upływa 22 października br. – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzebaCzytaj więcej →

Orzeczenie o niezdolności do pracy nie musi być wyrokiem oznaczającym koniec kariery zawodowej. Renta szkoleniowa daje możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i kontynuowania aktywności zawodowej. Większość osób wie czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy i w jakich sytuacjach przysługuje. Zdają sobie sprawę, że nie wystarczy mieć orzeczenie o niezdolnościCzytaj więcej →