Niektórzy studenci, oprócz wakacyjnego wypoczynku, planują podjęcie sezonowej pracy. Zatrudnienie może odbywać się na podstawie różnych umów. Ważne jest, aby wiedzieć, w jakich przypadkach odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i z jakich świadczeń można korzystać. Umowa o pracę, niezależnie od wieku studenta, jest umową, od której zawsze istnieje obowiązekCzytaj więcej →

Od poniedziałku 15 lipca pracodawcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy. Chodzi również o zredukowanie szkodliwych czynników oddziałujących na pracowników oraz ochronę przed zapadnięciem na choroby zawodowe. Czasu jest mało – wnioski można składać tylko do 16 sierpnia. 0dCzytaj więcej →

Z początkiem nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie prowadzone będzie kształcenie na dziennych i zaocznych studiach magisterskich. Uczelnia dostała właśnie ministerialną decyzję o prowadzeniu studiów magisterskich na kierunku: pielęgniarstwo. Studia magisterskie prowadzone będą także na kierunkach: zarządzanie dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich oraz jednolitych studiówCzytaj więcej →

Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu obniży jej wysokość. Lepiej poczekać do lipca, aby nasze składki objęła dodatkowo kwartalna waloryzacja. Wybór właściwego momentu przejścia na emeryturę może okazać się bardzo istotny. Najlepszym przykładem jest czerwiec, ponieważ jest to miesiąc szczególnie niekorzystny dla wysokości przyszłego świadczenia. Wynika to bezpośrednio z zasadCzytaj więcej →