-17 stycznia o godz. 10. w 74. rocznicę zamordowania przez hitlerowców polskich patriotów na dziedzińcu ciechanowskiego ratusza oraz na ul. Śląskiej przedstawiciele samorządów, administracji państwowej, ciechanowskich instytucji, organizacji kombatanckich, szkół złożą kwiaty pod tablicą na ratuszu, upamiętniającą te tragiczne wydarzenia. Następnie kwiaty zostaną złożone pod tablicą przy ul. Śląskiej –Czytaj więcej →

Dzięki dotacji (8,2 tys zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – gmina Glinojeck wykonała prace porządkowe na wojennym w Lesie Ościłowskim, w tzw. dużej kwaterze. Wykonano podbudowę z naturalnego kruszywa, ustawiono obrzeża, ułożono kostkę brukową. We własnym zakresie – drobnym kamieniem wysypano alejki, zieleń poddano konserwacji, uporządkowano teren. -„ Las w Ościsłowie jestCzytaj więcej →

Starostowie: ciechanowski i przasnyski we władzach Konwentu Powiatów Mazowsza. W poniedziałek (14 stycznia) obradował Konwent Powiatów Mazowsza. Uzgodnił regulamin i wybrał swoje władze. Przewodniczącym Konwentu został starosta przysuski Marian Niemirski, zastępcami – starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak, starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski, starosta pruszkowski – Krzysztof Rymuza . Fot. Archiwum Krzysztofa BieńkowskiegoCzytaj więcej →

W Przasnyszu spotkali się starostowie przasnyski i ciechanowski. Obydwa samorządy będą ze sobą współpracowały. Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski, chce tę współpracę rozszerzyć także na inne powiaty subregionu. Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski: To pierwszy powiat z którym podjęliśmy rozmowy w sprawie współpracy. Z propozycją współpracy i tworzenia płaszczyzny porozumienia na rzeczCzytaj więcej →