Wojewoda mazowiecki zgodził się by ciechanowskie starostwo powiatowe otrzymało w formie darowizny nieruchomość przy ul. Warszawskiej 34 w Ciechanowie – dawny hotel „Polonia”. Jak informuje rzeczniczka wojewody Ivetta Biały – Budynek powinien być wykorzystany na cele związane z upowszechnianiem kultury, w tym na potrzeby w Ciechanowie. Zgoda udzielona przez wojewodęCzytaj więcej →