Jednogłośnie, na ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego, radni przyjęli budżet powiatu na 2016 r. Podobnie było przy głosowaniu nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Przyszłoroczne dochody budżetu mają wynieść ponad 97,4 mln zł, a wydatki – ponad 94,4 mln zł. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=MqV_6JgAsmM’]Czytaj więcej →