Prawie 4,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W powiecie ciechanowskim fundusze przyznano powiatowi oraz gminom: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin, Opinogóra, Regimin i Sońsk.drogi dojazdowe do gruntów rolnych W powiecie ciechanowskim dofinansowane zostaną: przebudowa drogi powiatowej nr 2421W  Nasielsk-Gąsocin-CiechanówCzytaj więcej →

Zmiany wikariuszowskie w Diecezji Płockiej. Ogłosił je dzisiaj biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Z ciechanowskiej parafii farnej odchodzi ks. Paweł Solecki. Ks. Paweł Solecki był wikariuszem w parafii pw. św. Józefa  (Fara) od 2017 r. Opiekował się Odnową w Duchu Świętym, Scholą Parafialną i harcerzami. Od 22 sierpnia będzie wikariuszem parafiiCzytaj więcej →