W siódmą rocznicę śmierci Błogosławionego Jana Pawła II wielu ciechanowian spotkało się przed pomnikiem Papieża – Polaka. Ks. kanonik Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii farnej przeniósł relikwie Błogosławionego z kościoła na ołtarz polowy. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=J21UjFxs1-A’] Wartę honorową przy pomniku Jana Pawła II zaciągnęli harcerze. Program artystyczny przedstawili uczniowie Gimnazjum nr 3Czytaj więcej →

Czy i kiedy starosta ciechanowski wygasi trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej nad terenem byłych koszar w Ciechanowie. Taka decyzja umozliwiłaby Agencji Mienia Wojskowego rozpocząć proces zagospodarowywania tego terenu. Na ostatniej sesji Rady Powiatu zapytaliśmy o to starostę Sławomira Morawskiego. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=mrqTnh8y4bE’]Czytaj więcej →

Bardzo ciekawą wystawę fotograficzną – “Warto być Polakiem”, poświęconą pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego życiu i pracy dla Polski otwarto w niedzielę 1 kwietnia na deptaku na ul. Warszawskiej w Ciechanowie. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=vXM_pc2p7F0&feature=player_embedded’] Wystawa jest autorstwa fotografa Macieja Chojnowskiego, a w Ciechanowie zorganizował ją miejscowy Klub “Gazety Polskiej”, m.in.Czytaj więcej →