Przedstawiamy obszerną relację z niedawnego koncertu kolęd, który odbył się w ciechanowskim kościele farnym. Przypomnijmy, że wzięło w nim udział 16 chórów, zespołów i solistów z Ciechanowa i Opinogóry. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=NR7SvSGHnic&feature=player_detailpage’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=MGeQt24P8hM&feature=player_detailpage’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=nXC0yriLGYA&feature=player_detailpage’]Czytaj więcej →

W wypełnionych po brzegi dwóch salach Dworu Krasińskich w Opinogórze wysłuchaliśmy  jakże trudnej i zarazem romantycznej historii małżeństwa Zygmunta Krasińskiego i Elizy z Branickich. Przedstawiła ją znana aktorka Olga Bończyk, a muzycznie urozmaicił pianista Łukasz Truszczyński – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej  II stopnia w Mławie. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=fw02Bdiqlaw&feature=player_detailpage’]Czytaj więcej →

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Pazyrze miała dodatkowy – harcerski akcent. Wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz i prezes Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego Aleksander Kociszewski zostali przez harcerzy uhonorowani pamiątkowymi statuetkami z okazji stulecia Harcerstwa Polskiego. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=gBg8U5t3JCw&feature=player_detailpage’] Statuetki Harcerskiej Rogatywki wręczył laureatom harcmistrz Adam Olszewski z Kręgu Starszyzny Harcerskiej Lamus.Czytaj więcej →

Stanisław Pazyra – wybitny ciechanowianin, historyk, badacz literatury i społecznik ma swoją tablicę pamiątkową w rodzinnym mieście. Odsłonięto ją w 40. rocznicę jego śmierci na siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Piłsudskiego. Tablicę, sygnowaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe ufundował Bernard Grzankowski – znany ciechanowski społecznik,Czytaj więcej →