Ostatnie tygodnie lata są dobrym momentem, by przygotować się do kolejnego sezonu grzewczego. To wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych – znaczna część z nich nadal korzysta z nieekologicznych i nieefektywnych kotłów węglowych, czyli tzw. „kopciuchów”. Co gorsza, nierzadko w tego typu urządzeniach spalane są również odpady. „Kopciuchy” w Polsce stanowiąCzytaj więcej →

-Ponad 700 tys. zł trafi do naszych Domów Pomocy Społecznejw ramach Programu Operacyjnego POWER na lata 2014-2020, jako środki na rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. Dodatkowe wsparcie finansowe ciechanowskie Starostwo Powiatowe otrzymało w ramach „Wsparcia dla Mazowsza” z Mazowieckiego Centrum Polityki SpołecznejCzytaj więcej →

W weekend policjanci wspólnie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi skontrolowali kilka lokali gastronomicznych w Ciechanowie pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych z covid-19. -Kontrole skierowane były zarówno do właścicieli lokali jak i klientów. Miały na celu sprawdzenie czy wymieni stosują się do obowiązujących obostrzeń wprowadzonych w trosce o bezpieczeństwo podczas pandemii. Nie stwierdzonoCzytaj więcej →

Powiat ciechanowski znalazł się wśród 39 samorządów powiatowych i gminnych, z którymi wojewoda mazowiecki podpisał umowy w ramach dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutkiCzytaj więcej →