Gorczyca z salmonellą

-Bakterie Salmonella Typhimurium  wykryto w “Gorczycy białej całej” produkowanej przez firmę Prymat – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

“Badanie produktu pn.: „Gorczyca biała cała”, 30 g, numer partii 1298133, data minimalnej trwałości 05.2022 w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Typhimurium w 4 z 5 badanych próbkach produktu. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego” – czytamy na stronie internetowej GIS.

Producent poinformował o zidentyfikowaniu wszystkich odbiorców kwestionowanej partii wyrobu gotowego i zwrócił się do nich z prośbą o wstrzymanie dystrybucji wskazanej partii produktu i zwracania jej do magazynu firmy.

więcej na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wykrycie-salmonella-typhimurium-w-produkcie-gorczyca-biala-cala-30-g-marki-prymat/

Fot. Główny Inspektorat Sanitarny