Motocykle na ciechanowskim Zamku

W miniony weekend na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich i na pobliskich błoniach odbyła się wystawa zabytkowych motocykli i samochodów. 

Wystawę przygotowała Motorownia Ciechanów przy współpracy Muzeum Szlachty Mazowieckiej.