Nowi wikariusze w ciechanowskiej Farze

Zmiany wikariuszowskie w Diecezji Płockiej. Ogłosił je dzisiaj biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Z ciechanowskiej parafii farnej odchodzi ks. Paweł Solecki.

Ks. Paweł Solecki był wikariuszem w parafii pw. św. Józefa  (Fara) od 2017 r. Opiekował się Odnową w Duchu Świętym, Scholą Parafialną i harcerzami. Od 22 sierpnia będzie wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. – Szkoda, że odchodzi, bo to bardzo dobry ksiądz i świetny kaznodzieja – komentuje nam jeden z parafian. – Powinien jeszcze u nas zostać. Będzie go nam bardzo brakowało.

22 sierpnia w ciechanowskiej parafii farnej posługę rozpoczną dwaj nowi wikariusze: ks. Michał Podgórski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku oraz ks. Stanisław Gurzkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.

W ciechanowskim Kościele nastąpi jeszcze jedna zmiana: ks. Damian Jabłoński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Pomiechowie; zastąpi go ks. Dawid Mazurowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

W ciechanowskiej Farze ks. Solecki stworzył świetnie prezentującą się scholę.