Pamięci ciechanowskich Żydów

W 75. rocznicę likwidacji przez niemieckich okupantów ciechanowskiego getta – władze miasta uczciły pamięć pomordowanych żydowskich mieszkańców Ciechanowa. Przy pomniku na dawnym cmentarzu żydowskim modlił się rabin Shalom Ber Stambler.