Pasterka w ciechanowskiej Farze z “in vigilia nativitatis Domini”

Wyjątkowy charakter miała tegoroczna Pasterka w ciechanowskiej Farze, Poprzedził ją obrzęd ogłoszenia narodzin Chrystusa.