Powiat ciechanowski ma budżet na 2018 rok

Jednogłośnie na ostatniej w 2017 r. sesji Rady Powiatu radni przyjęli budżet powiatu ciechanowskiego na rok 2018.