Słowo na niedzielę – Ksiądz Jarosław Arbat

Słowo na niedzielę – Ksiądz Jarosław Arbat

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej katechezy ks. Jarosława Arbata, proboszcza parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Słowo na niedzielę – 10 września.