Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Opinogórskiego Proboszcza

25 lat kapłaństwa świętował ks. kanonik Jarosław Arbat – proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze.

Homilię wygłosił ks. kanonik, dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny płockiej edycji “Gościa Niedzielnego”.