Rozpoczęła się druga akcja informacyjna dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60. – W ramach akcji informacyjnej Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 17 lipca 2022r. (decyduje data wpływu): w oryginaleCzytaj więcej →

Dzisiaj wierni Kościoła katolickiego obchodzą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – powszechnie zwaną Bożym Ciałem. Będą msze święte i procesje ulicami miast i wsi do czterech ołtarzy. Prace nad budową ołtarzy trwają od rana – tak jak tutaj – przy ołtarzu polowym w parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie,Czytaj więcej →

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Warszawie rusza z drugą akcją informacyjną przedstawiającą warianty projektowanej w ciągu drogi krajowej nr 60 – obwodnicy Ciechanowa.Zaplanowano trzy spotkania informacyjne: w Ciechanowie, Nasierowie Dolnym i Opinogórze. – W ramach opracowywanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami doCzytaj więcej →

Po dwuletniej przerwie do Watkowa w gminie Gołymin – Ośrodek wróciło Majowe Muzykowanie. Była to już 17. edycja tej niezwykle ciekawej imprezy. Występy solistów i kapel oceniała komisja konkursowa w składzie: Andrzej Kaluszkiewicz –  muzyk, kompozytor, pisarz; Robert Kuśmierski- muzyk, akordeonista, Piotr Kaszubowski etnograf z  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.Czytaj więcej →