Samorządy mogą składać wnioski w naborze do drugiej edycji „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”. Celem programu jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w województwie mazowieckim. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 700 tys. zł. – Wnioski w ramach MIW SUSZA MAZOWSZE 2020 mogą składać gminy wiejskie iCzytaj więcej →

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim, minister obrony narodowej podpisał wczoraj decyzję, na mocy której Wojska Obrony Terytorialnej wyznaczone zostały do udzielenia wsparcia podmiotom organizujący taki rodzaj wypoczynku. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa może wystąpić konieczność udzielenia wsparciaCzytaj więcej →