Niestety, nie przyniosły pozytywnych efektów kolejne poszukiwania szczątków por. Wacława Grabowskiego – Puszczyka i jego żołnierzy, prowadzone przez ekipę z Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa IPN. Poszukiwania, tak jak i poprzednie prowadzono na terenie dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie.   Por. Wacław GrabowskiCzytaj więcej →