Rodzinne Niedziele w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, to cykl spotkań edukacyjnych odbywających się raz w miesiącu na terenie Muzeum. Zajęcia są nie tylko doskonałą zabawą, ale także pozwalają efektywnie wspierać rodziców i opiekunów w procesie edukacji dzieci. Poprzez zabawę ich uczestnicy (zarówno dzieci, jak i opiekunowie) mają okazję zapoznać sięCzytaj więcej →

Prawie 4,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W powiecie ciechanowskim fundusze przyznano powiatowi oraz gminom: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin, Opinogóra, Regimin i Sońsk.drogi dojazdowe do gruntów rolnych W powiecie ciechanowskim dofinansowane zostaną: przebudowa drogi powiatowej nr 2421W  Nasielsk-Gąsocin-CiechanówCzytaj więcej →

Majowe Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, to cykliczne wydarzenie, podczas którego zwiedzający mają możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum oraz uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dział Edukacji. Podczas obchodów prezentowane są w szczególności efekty przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego wCzytaj więcej →

Majowy Koncert Niedzielny zgromadził komplet publiczności w Sali Koncertowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Tematem przewodnim wydarzenia były porywające hiszpańskie pieśni XIX i XX wieku. Publiczność zgromadzona 12 maja w Oranżerii wysłuchała pieśni E. Grenadosa, F. Obradorsa, J. Guridiego i J. Rodrigo. Koncert pt. „El fuego y el agua” przygotowany zostałCzytaj więcej →