Ks. Jarosław Arbat – proboszcz opinogórskiej parafii pw. św. Zygmunta otrzymał tytuł kanonika. Godność tę otrzymał w Wielki Czwartek – dzień ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Kapłaństwa. Kościelne godności ks. Arbatowi i siedmiu innym kapłanom nadał biskup płocki Piotr Libera. A my przypominamy jedną z katechez wygłoszonych przez ks. kanonika JarosławaCzytaj więcej →