Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.  W dniach 22-30 listopada2021 r. mammobusy odwiedzą na północnym Mazowszu następujące powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński. powiat ciechanowski 22 listopada, na Placu Jana Pawła II wCzytaj więcej →

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie przeniosła swą siedzibą z ul. Orylskiej do koszar. 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przy ul. Wojska Polskiego 54 – również w Ciechanowie. Jak powiedział nam Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Krzysztof Futyma – dotychczasowa siedziba WKU przy ul. Orylskiej jest remontowana. Ciechanowska WKU swym zasięgiem obejmujeCzytaj więcej →

Siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z północnego Mazowsza otrzymało w czwartek (9 lipca) w Regiminie promesy na dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W uroczystości przekazania wzięli udział m.in. poseł Anna Cicholska, wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej WąsikCzytaj więcej →

Odważny i zdecydowany – taki jest druh Łukasz Sikorski z OSP w Kuczborku (powiat żuromiński). Bohaterski strażak uratował życie 70-letniemu mężczyźnie. Za swoją postawę we wtorek otrzymał tytuł „Strażaka Miesiąca Października 2019 r.” Nagrodę wręczyli: marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Strażacy to ludzie, którzy bezCzytaj więcej →