Jak podaje kuria diecezjalna w Płocku – ks. Arkadiusz Sikorski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lekowie został, z dniem 15 stycznia , mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Zastąpi ks. Grzegorza Makowskiego, który od 1 stycznia jest kierownikiem Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego CaritasCzytaj więcej →

Władze Ciechanowa skarżą się na pominięcie w kolejnej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych swoich wniosków o dofinansowanie siedmiu miejskich inwestycji. – W Urzędzie Miasta trwają obecnie uzgodnienia i analizy prawne, które prawdopodobnie będą skutkowały zgłoszeniem do prokuratury lub do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o zbadanie nieprawidłowości i niejasności wokół tegoCzytaj więcej →

Dwie gminy z powiatu ciechanowskiego otrzymają dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Regimin – 3,5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Grzybowie, a gmina Grudusk – 1 mln zł na przebudowę drogi gminnej Grudusk – Purzyce Trojany. Łącznie do subregionu ciechanowskie z Funduszu trafi 16 mln zł. MówiłyCzytaj więcej →

W tegorocznym sezonie zimowym drogi gminne w gminie Regimin utrzymywane będą przy pomocy sprzętu należącego do tegoż samorządu. -Tegoroczny sezon zimowy będzie dla nas dużym wyzwaniem. Po raz pierwszy na drogi gminne wyjechał nasz sprzęt komunalny – poinformowała wójt gminy Mariola Kołakowska. -Mamy odpowiednie zapasy soli drogowej a nasi pracownicyCzytaj więcej →