Wśród samorządów subregionu ciechanowskiego, które otrzymały pieniądze z budżetu województwa mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych znalazła się także gmina Sochocin w powiecie płońskim. Odpowiednią umowę podpisali: marszałek województwa Adam Struzik i wójt gminy Jerzy Ryziński. Fot. Marek SzyperskiCzytaj więcej →