Konsultacje społeczne projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz wręczenie decyzji na włączenie nowych jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla kilkunastu jednostek OSP z północnego Mazowsza – było tematem spotkania wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika, komendantów Państwowej Straży Pożarnej: głównegoCzytaj więcej →