Wszystkich Świętych

Wieczór 1 listopada na ciechanowskim Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej.