Zagrał Casalsa w ciechanowskiej Farze

Podczas niedzielnych (25 listopada) XVIII Spotkań Chóralnych znany wiolonczelista Paweł Rok zaprezentował w ciechanowskiej Farze “Song of the Bird” słynnego kompozytora Pablo Casalsa.