Zarząd Powiatu Ciechanowskiego z absolutorium

Jednogłośnie Zarząd Powiatu Ciechanowskiego – na ostatniej sesji Rady Powiatu otrzymał absolutorium z wykonania budżetu powiatu za rok 2017.