„Zatrzymać przemoc” w Ciechanowie

Dzisiaj (18 kwietnia) w Ciechanowie rozpoczęła się trzecia już edycja miejskiej kampanii „Zatrzymać przemoc”.

Akcja, której patronuje przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wiceprezydent Ciechanowa Cezary Chodkowski potrwa do soboty, a jej zwieńczeniem będzie koncert grupy „Luxtorpeda”.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie, skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie  i szkody.

Wobec jakichkolwiek aktów przemocy nie możemy być obojętni. Jeśli mamy wiedzę, że za ścianą naszego mieszkania doświadczają przemocy dzieci czy też osoby dorosłe powinniśmy zareagować zgłaszając ten fakt do instytucji, które są upoważnione do udzielania pomocy.

W Ciechanowie osoby dotknięte przemocą domową mogą dzwonić do następujących jednostek i instytucji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 32d; tel. (23)672-20-91

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Powstańców Wielkopolskich 1A; tel. (23) 673-53-70, 673-49-64

Komenda Powiatowa Policji ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25; tel (23)673-16-14; 997

W dniach 18-21 kwietnia odbędzie się już po raz trzeci Miejska Kampania pod hasłem „Zatrzymać przemoc”. Patronuje jej Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Cezary Chodkowski- Zastępca Prezydenta Miasta. Celem kampanii jest przede wszystkim pobudzenie wrażliwości na krzywdę dzieci, żon i matek, które cierpią z powodu przemocy domowej oraz przeciwdziałanie aktom agresji na terenie szkół. W realizację celów kampanii włączyły się aktywnie wszystkie instytucje działające w sferze przeciwdziałania przemocy, szkoły oraz kościoły: Parafia św. Franciszka z Asyżu i Parafia Matki Bożej Fatimskiej.

Apelujemy również do wszystkich mieszkańców naszego miasta o aktywny udział w tej kampanii. Nie bądźmy obojętni na cierpienie rodzin.

Na zakończenie kampanii, w dniu 21. 04. 2012 r., o godz. 20 odbędzie się koncert zespołu Luxtorpeda. Miejsce koncertu to Hala Sportowa na ul. Kraszewskiego 8. Wejściówki na koncert może odbierać w Biurze ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – ul. Powstańców Wlkp 1A , w szkołach gimnazjalnych i średnich u katechetów , w parafii św. Franciszka i w parafii MB Fatimskiej.