1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.