100 godzin lotów na BSP FlyEye mazowieckich terytorialsów

W 2020 r. żołnierze WOT intensywnie szkolili się na mini BSL FlyEye. Bezzałogowa latająca platforma FlyEye, jest systemem zaprojektowanym do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. W warunkach bojowych użytkowana może być do obserwacji pola walki, patrolowania granic i skutków katastrof, a także monitoringu infrastruktury krytycznej. Łącznie zrealizowano blisko 1.000 godzin lotów treningowych, w dzień i w nocy, z czego ponad 100 godzin w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

W 2020 r. do eksploatacji wdrożone zostały zestawy BSP FlyEye w 9 brygadach Obrony Terytorialnej w całej Polsce. Dzięki temu aktualnie w brygadach WOT na wyposażeniu znajduje się 12 zestawów BSP. Zestaw BSP, w którego skład wchodzą 4 platformy powietrzne, posiada m.in. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Na poziomie brygady wyodrębnione zostały etaty dla żołnierzy obsługujących BPS oraz przydzielone zostały im ukompletowania.

Pierwsze loty FlyEye realizowane przez żołnierzy Grupy Rozpoznania Obrazowego 5. Brygady odbyły się w czerwcu ubiegłego roku. Z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) klasy mini „FlyEye” terytorialsi mogą realizować zadania wsparcia działań przeciwkryzysowych. Uzyskane przez żołnierzy kompetencje mogą zostać wykorzystane w realnych działaniach pomocowych. W przedsięwzięciach tego rodzaju BSP FlyEye jest wykorzystywany do prowadzenia powietrznego rozpoznania obrazowego. Zadania realizowane są głównie w oparciu o dozór, identyfikację i rozpoznanie terenu, określenie współrzędnych obserwowanego obszaru lub obiektu, wsparcie informacyjne oraz archiwizację danych.

W ramach działań z zakresu wsparcia kryzysowego Brygady Obrony Terytorialnej, podczas lotów dyspozycyjnych, realizowały takie zadania, jak:

– wsparcie oddziałów Straży Granicznej w ramach operacji „Odporna wiosna” – monitorowanie granic państwowych z Ukrainą, Białorusią i Litwą, w ramach działań związanych z ochroną granicy państwowej z Ukrainą oraz zapobieganiem przestępczości zorganizowanej,

– udział w akcjach przeciwpożarowych (rejon Biebrzańskiego Parku Narodowego) i przeciwpowodziowych (województwo małopolskie),

– monitorowanie zagrożeń pożarowych w Biebrzańskim, Narwiańskim i Białowieskim Parku Narodowym (maj – lipiec 2020 r.).

Personel lotniczy 5 MBOT – eksploatujący BSP brał udział w licznych kursach i szkoleniach niezbędnych do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu. Było to szkolenie podstawowe bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg, szkolenie obsług bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg oraz doskonalące szkolenie przygotowujące do uzyskania kwalifikacji operatora samolotu bezzałogowego o masie startowej do 25 kg. Szkolenia realizowane były w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Na terenie północnego Mazowsza loty FlyEye odbywają się w stałym rejonie odpowiedzialności 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Strefa lotów obejmuje teren Gruduska, Kargoszyna, Woli Wierzbowskiej, Borzym oraz Regimina. Najbliższe loty rozpoczną się 15 marca o potrwają do połowy kwietnia.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT