101 lat temu w Ciechanowie

– W Ciechanowie, już w nocy z 9 na 10 listopada z miasta wyszedł miejscowy oddział żandarmerii. W jego miejsce odpowiedzialność za porządek wzięła na siebie POW pod komendą Józefa Króla. On też wyznaczył pogotowie bojowe na godz. 13.00. Razem z komendantem biura werbunkowego Polskich Sił Zbrojnych płk. Ferdynandem Szyszkowskim opracowali wspólny plan działania i na godz. 17.00 zarządzili w Domu Parafialnym odprawę dowódców plutonów – pisał 11 lat temu nieżyjący już Jerzy Pełka, wicedyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Podczas spotkania, ukrywający się w mieście od czasu kryzysu przysięgowego, mjr Stefan Dąb-Biemacki zażądał przekazania komendy. Nie mając wcześniejszych rozkazów – Król odmówił.

Listopad 2019 – ciechanowska wieża ciśnień w świątecznej iluminacji

Następnego dnia rano – 11 listopada – po zrzeczeniu się władzy przez niemieckiego naczelnika powiatu Ciechanów był wolny. Władzę cywilną objął dotychczasowy przewodniczący rady miejskiej Władysław Raniecki. Niedługo później został pierwszym burmistrzem. W mieście stacjonował w miejscowych koszarach 340-osobowy oddział landszturmu. Wobec przejęcia w mieście – w godzinach popołudniowych – wszystkich posterunków, do koszar udał się z misją pokojową, z polecenia płk. Szyszkowskiego, por. Mijał z biura werbunkowego. Akcja spaliła na panewce. Wobec powyższego na czele 18-osobowego oddziału POW do koszar wkroczył Michał Pogorzelski. Po godzinnych utarczkach batalion wymaszerował w kierunku granicy, kierując się w stronę Iłowa. Dołączyli do nich wzięci do niewoli jeńcy z Nasielska i Pułtuska, dotransportowani furmankami.

Niemców, w drodze do granicy, ubezpieczało 2 peowiaków. Dowódcy pozwolono zachować broń boczną i konia.

Za: Jerzy Pełka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie „Listopad 1918 r. i pierwsze dni wolności na Mazowszu Północnym” w „Niepodległość i Pamięć 15/2 (28), 85-101 2008”

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2008-t15-n2_(28)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2008-t15-n2_(28)-s85-101/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2008-t15-n2_(28)-s85-101.pdf

Fot. Marek Szyperski – Listopad 2019, ciechanowski Zamek w świątecznej iluminacji