11 sierpnia dyżur telefoniczny w ciechanowskim ZUS

Pracownicy Inspektoratu ZUS w Ciechanowie organizują dyżur telefoniczny w sprawie bonu turystycznego, dodatku solidarnościowego oraz pozostałych form wsparcia realizowanych przez ZUS w związku z COVID-19

ZUS organizuje dodatkową pomoc dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 11 sierpnia w godz. 08:00-12:00 pod numerem telefonu 502 001 120 ekspert będzie prowadził dodatkowe konsultacje telefoniczne.

Chodzi m.in. o informację w sprawie nowych świadczeń, czyli dodatku solidarnościowego i bonu turystycznego. Budzą one duże zainteresowanie wśród klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można zadawać również pytania o wszystkie formy wsparcia związane z tzw. tarczą antykryzysową.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł. Za pomocą bonu Polacy mogą płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Z kolei dodatek solidarnościowy to świadczenie dla osób, z którymi po 15 marca, w następstwie COVID-19, pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu po tym terminie. Żeby otrzymać dodatek, trzeba podlegać ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę łącznie przez co najmniej 60 dni w 2020 roku. Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesza wypłatę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Fot. pixabay.com