111. rocznica powstania Szkoły Rolniczej w Sokołówku

Skromnie, bo skromnie z powodu pandemii, ale uczczono 111. Rocznicę powstania Szkoły Rolniczej w podciechanowskim Sokołówku. Obok upamiętniającego Szkołę i jej twórców obelisku odsłonięto tablicę informacyjną – „Kalendarium Sokołówka”.

W ostatnią niedzielę przy obelisku w parku podworskim w Sokołówku zebrali się członkowie Stowarzyszenia Sokołówek, Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, ludowcy, laureaci Nagrody im. Franciszka Rajkowskiego. Krótką mowę wygłosiła prezes Stowarzyszenia Sokołówek Maria Klonowska przypominając sylwetki doktora Franciszka Rajkowskiego – pomysłodawcy powstania szkoły i kuratora testamentu właściciela majątku Sokołówek Tomasza Klonowskiego.

Tablicę informacyjną „Kalendarium Sokołówka” ufundowali: Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz laureaci Nagrody im. Franciszka Rajkowskiego.

Red

Fot. FB Sokołówek