13 miejskich punktów WiFi z szerokopasmowym, bezpłatnym internetem w Ciechanowie

Na ten cel miasto pozyskało ponad 64 tys. zł z funduszy unijnych – 100 proc. wartości inwestycji. Inwestycja ma być zrealizowana w przyszłym roku.

– Punkty umożliwiające bezpłatne korzystanie z sieci internetowej zostaną zamontowane w ogólnie dostępnej przestrzeni oraz w budynkach użyteczności publicznej. Będą zlokalizowane w: Parku Nauki Torus, Hali Targowej „Bloki”, na placu Jana Pawła II, w obu budynkach ratusza i COEK Studio. Z bezpłatnego internetu będzie można korzystać również na miejskim kąpielisku Krubin – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Do infrastruktury zostaną wykorzystane szybkie łącza szerokopasmowe umożliwiające użytkownikom korzystanie z sieci o wysokiej jakości. Będą to zarówno punkty dostępowe wewnętrzne (w budynkach), jak i zewnętrzne (działające na terenie placu czy terenu przyległego do obiektu).

– Projekt „Publiczny internet FreeWiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Hotspoty będą zamontowane w przestrzeniach i budynkach użyteczności publicznej, które są dostępne dla wszystkich potencjalnych uczniów, studentów, petentów, mieszkańców, turystów, także osób z niepełnosprawnościami – dodaje rzeczniczka.

Pieniądze na projekt ciechanowski Ratusz zdobył w konkursie „Publiczny internet dla każdego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu).

red

Fot. pixabay.com