1,4 MLN ZŁ Z BUDŻETU MAZOWSZA NA ROZBUDOWĘ BAZY SPORTOWEJ W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM

Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie, termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku czy modernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej w Raciążu to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa przeznaczyły 10 mln zł. W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym 16 w subregionie ciechanowskim. W poniedziałek 17 sierpnia umowy w tej sprawie podpiszą w Ciechanowie marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.