154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

To już tradycja, że ciechanowianie obchodzą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego przy pomniku jednego z najważniejszych dowódców tej Insurekcji na północnym Mazowszu – Tomasza Kolbe.

Tak było i tym razem. Kwiaty pod pomnikiem (przy którym honorową wartę zaciągnęli członkowie Związku Piłsudczyków) złożyli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, samorządu, służb mundurowych, kombatanci, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, przedstawiciele świata kultury.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=nM7dRJmAcgg’]