17 października. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Obchodzony 17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem tej inicjatywy jest uświadamianie opinii publicznej na całym świecie o problemie ubóstwa i konieczności jego zwalczania.

W 2020 r. pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, w województwie mazowieckim odnotowano poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody gospodarstw domowych były wyższe o 6,3%, natomiast wydatki spadły o 2,3%.

W 2020 r. wzrósł poziom progu ubóstwa skrajnego, obniżył się poziom ubóstwa relatywnego, natomiast poziom granic ubóstwa ustawowego był taki sam, jak w 2019 r. Zaobserwowany wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego miał miejsce w sytuacji nieco większego niż w 2019 r. zróżnicowania sytuacji dochodowej oraz niższego poziomu wydatków gospodarstw domowych.

Świadczenia w formie niepieniężnej otrzymało na Mazowszu 67,6 tys. osób (w 2019 r. – 77,8 tys.). Były to: gorące posiłki (dla 47,1 tys. osób), usługi opiekuńcze obejmujące zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (14,7 tys. osób), zapewnienie schronienia w noclegowniach, schroniskach i domach dla bezdomnych (2,8 tys. osób) oraz pozostałe świadczenia (3,1 tys. osób).

Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych z województwa mazowieckiego uległa poprawie. W skali roku nastąpił wzrost odsetka gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą albo raczej dobrą (o 3,9 p. proc.) oraz spadek odsetka gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (o 1,2 p. proc.). Zmniejszył się także udział osób określających swoją sytuację jako przeciętną (o 2,7 p. proc.).

Urząd Statystyczny w Warszawie

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne